Moonshine Dragons party 2021

Miłośnicy retro maszyn z lat '80 i '90. Zbieramy, naprawiamy i bawimy się jak za czasów diecięcych.

Moonshine Dragons party 2021

Oficjalna informacja z dzisiaj. Właściciel miejsca gdzie odbyło się party w 2019 roku, czyli Działkowiec wyraził się jasno, że przyjmie nas na kolejną edycję party. Warunek – sytuacja w kraju ulegnie unormowaniu i zmienią się przepisy dotyczące imprez rozrywkowych. Nie ma tutaj nic więcej do dodania. Jeśli do maja sytuacja pozwoli – Moonshine Dragons 2021 odbędzie się zgodnie z planem. Jeśli stan prawny nie pozwoli na to, party zostanie przeniesione na przyszły rok. Nie będziemy na siłę robić party w innym terminie.

ENG:

The official information from today. The owner of the place, where the party was held in 2019, that is the „Działkowiec” has made it clear, that he will accept us for the next edition of the party. The condition – the situation in the country will be normalized and the regulations for entertainment events will change. There is nothing more to add here. If by May the situation will allows it – Moonshine Dragons 2021 will take place as planned. If the legal state does not allow it, the party will be postponed to next year. We will not forcefully do the party on another date.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *